Hyr aggregat för att tina tjäle och is

HeatWork – tina tjäle

HeatWork – Aggregat för att tina tjäle

Tina 30-40 cm djup tjäle per dygn på en yta upp till 100 kvadratmeter.

Ring Anders för ytterligare upplysningar Mobil 070-601 33 22

Ångpanna Bini 610, Bini 510

Ångpannor – Tina bort is, tjäle mm, med våra ångpannor

Ring Anders för ytterligare upplysningar Mobil 070-601 33 22